Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2021 m. Kovo 02 d.

SUSIRINKIMO LAIKAS:  2021 m. kovo 24 d. 17.00 val.

SUSIRINKIMO VIETA: Susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu

 2021 m. kovo 24 d. 17.00 val. šaukiamas Pareigūnų kredito unijos (buveinės adresas Birželio 23-osios g. 15, Vilnius) eilinis  visuotinis narių susirinkimas. Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad KB Pareigūnų kredito unijos  eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais iš anksto. Biuletenius nariai gali gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis, telefonu ar rasti interneto puslapyje https://www.pareigunuunija.lt/kontaktai/dokumentu_formos/. Bendrieji balsavimo biuleteniai to paprašiusiems nariams bus išduoti (ar išsiųsti) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos, kuriuos užpildžius būtina skanuotus/fotografuotus atsiųsti el. paštu [email protected] arba originalus siųsti registruotu paštu adresu Birželio 23-osios g. 15, Vilnius, iki kovo 24 d. 16 val.

Biuletenyje balsuojama pagal žemiau pateiktos darbotvarkės klausimus:

 

  1. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. 2020 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvirtinimas.
  5. 2021-2023 m. veiklos plano tvirtinimas.
  6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Nutarimo dėl unijos sukaupto rezervinio kapitalo lėšų panaudojimo unijos sukauptiems nuostoliams mažinti tvirtinimas.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kreipdamiesi asmeniškai į unijos darbuotojus el. paštu [email protected] arba telefonu 8 5 260 8934.

Balsavimas vyks  raštu pagal PKU valdybos patvirtintą visuotinio narių susirinkimo organizavimo bendraisiais balsavimo biuleteniais nuotoliniu būdu  tvarką (su šia tvarka galite susipažinti interneto svetainėje www.pareigunuunija.lt).

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Tomas Vaitkunskas,  8 673 98414, el. p. [email protected]