Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

KREDITO UNIJOS ZANAVYKŲ BANKELIS NARIŲ DĖMESIUI!

2022 m. Balandžio 07 d.

2022 m. kovo 31 d. įvyko kredito unijos Zanavykų bankelis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
1.1 Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2.1 Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3.1 Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
4.1 Nutarta: patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.
4.2 Nutarta: visą 2021 m. pelną skirti į rezervinį kapitalą.
4.3 Nutarta: susipažinta su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.

5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
5.1 Nutarta: patvirtinti 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.
5.2 Nutarta: nustatyti metines išmokas (tantjemas) vadovams.

 

Valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. Nr. +370 345 60448, el.p. [email protected]