Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Kredito unijos „KUPIŠKĖNŲ TAUPA‘‘ narių dėmesiui!

2021 m. Vasario 23 d.

2021 m. kovo mėn. 22 d.  11 val.  adresu, Vytauto g. 9-2, Kupiškis, šaukiamas kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis, eilinis  visuotinis  narių susirinkimas.

Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos įstatų keitimas
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2021 03 29 11:00 val. Vytauto 9-2, Kupiškis.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis, tel. +370 699 52132.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2021 balandžio 01 d. Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ patalpose adresu Vytauto 9-2, Kupiškis arba tinklapyje www.kupiskenutaupa.lt.

 

Tel. pasiteiravimui: 8-699-52132