Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

RASEINIŲ KREDITO UNIJOS NARIAMS: INFORMACIJA APIE 2022-04-07 VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME PATVIRTINTUS SPRENDIMUS

2022 m. Balandžio 12 d.

Informuojame, kad Raseinių kredito unijos (toliau – Unijos) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, 2022-04-07 gyvai nebuvo organizuojamas. Laikotarpiu nuo 2022-03-14 iki 2022-04-07 (12 val.) vykdytas išankstinis balsavimas.

Iki 2022-03-30 12 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, 450 Unijos nariai buvo pateikę prašymus išduoti išankstinius balsavimo biuletenius. Šie išankstiniai balsavimo biuleteniai yra įskaičiuojami į 2022-04-07 pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo bendrąjį balsų skaičių.

Iki 2022-04-07 12 val. pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo 98 Unijos nariai buvo pateikę prašymus išduoti išankstinius balsavimo biuletenius.

Narių išankstinių balsavimo biuletenių iš viso gauta 548, iš jų: 537 – galiojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai; 11 – negaliojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai.

Unijos pajininkų registre, pagal 2022-04-07 Pajininkų ataskaitą, buvo 6217 narių (fizinių asmenų), todėl vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas narių skaičius, t. y. 8,81 proc. visų balsavimo teisę turinčių Unijos narių.

Įvykusiame Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai.

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI PRIIMTI SPRENDIMAI
1. Vidaus audito tarnybos 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos 2021 m. ataskaitą teigiamai.
2. Valdybos 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti Unijos Valdybos 2021 m. ataskaitą teigiamai.
3. Paskolų komiteto 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto 2021 m. ataskaitą teigiamai.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka

NUTARTA:

Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

Patvirtinti 2021 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (642 tūkst. Eur) paskirstyti pagal projektą: 578 tūkst. Eur į privalomąjį rezervinį kapitalą; 64 tūkst. Eur palikti nepaskirstytajame pelne.

Įvertinant, kad 2021 ataskaitiniai metai baigti pelningai, o pagrindinių ir papildomų pajų grąžinimas nariams ir kredito unijos pajinis kapitalo mažinimas nekelia rizikos užtikrinant tvarų visų veiklos riziką ribojančių normatyvų ir minimalaus kapitalo reikalavimo vykdymo, patvirtinti pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarką.

5. 2022 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2022 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.

 

NUTARTA:

Patvirtinti Unijos valdybos nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygio modelį: Nustatyti 2022 finansiniais metais valdybos nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrąją sumą 31620 EUR.

Patvirtinti Unijos paskolų komiteto nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygio modelį: Nustatyti 2022 finansiniais metais paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrąją sumą 16830 EUR.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. NUTARTA: Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

 

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus, kontaktiniai duomenys: valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51 965, el. p. [email protected].

 

Raseinių kredito unijos valdyba