Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Joniškio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. Vasario 25 d.

2020 m. kovo 19 d. 11 val. prekybos centro “Žilvinas” konferencijų salėje, esančioje adresu Livonijos g. 3, Joniškis, šaukiamas Joniškio kredito unijos (buveinės adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 70 Gruzdžiai, Šiaulių r. sav.), eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas;
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  6. Kredito unijos valdybos nario rinkimas;
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Joniškio kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, nuo 2020 m. kovo 13 d. kredito unijos patalpose, adresu Miesto a. 4, Joniškis. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: vyr. buhalterė Eglė Murzaitė,  tel. nr. +370 426 51065, [email protected]. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, bus šaukiamas 2020 m. kovo 25 d. 14 val. prekybos centro “Žilvinas” konferencijų salėje, esančioje adresu Livonijos g. 3, Joniškis.