Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Verslumo skatinimo paskola

Verslumo skatinimo paskola KredaPadedame gauti finansavimą fiziniams ir juridiniams asmenims pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2).

„Verslumo skatinimo fondas 2014–2020” yra skirtas padidinti darbo paklausą, skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą. VSF2 buvo įsteigtas pasirašius trišalę sutartį tarp Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei INVEGA. Šia trišale sutartimi bus įgyvendinama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansinė priemonė „Verslumo skatinimas 2014–2020“. Fondui skiriama lėšų suma – 24,5 mln. eurų.

Planuojama, kad iš „Verslumo skatinimo fondo 2014–2020” bus suteikta ne mažiau kaip 1000 paskolų verslui pradėti arba plėtoti jau turimą. Tikimasi, kad šių naujai sukurtų verslų dėka bus sukurta ne mažiau kaip 1800 naujų darbo vietų. Siekiama, kad fondo pagalba ne mažiau kaip 440 su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų pradėtų savarankišką veiklą. Priemonė bus įgyvendinama iki 2023 metų. „Verslumo skatinimo fondą 2014–2020” valdo INVEGA, kuri atrinko finansinės priemonės valdytoją – Jungtinę centrinę kredito uniją „Kreda”.

KAS GALI BŪTI VERSLUMO SKATINIMO PASKOLOS GAVĖJU?

  • Labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą.
  • Fiziniai asmenys ketinantys pradėti verslą ir/arba įmonės vekiančios iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą datos.

KOKS PASKOLOS DYDIS?

 

  • Paskolos dydis – ne daugiau kaip 25 000 Eur. 
  • Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 120 mėn. laikotarpiui.
  • Palūkanų norma – 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža).

KOKIA PASKOLOS PASKIRTIS?

 

  • Verslo plėtrai, investiciniams projektams, naujos įrangos, gamybinių pastatų pirkimui.
  • Apyvartinėms lėšoms.

Dėl paskolos suteikimo sąlygų kreipkitės į Jums artimiausią KREDA grupės uniją.

Kaip tapti KREDA grupės kredito unijos nariu?

Jūsų patogumui į kredito uniją galite kreiptis iš anksto užpildę paraišką paskolai gauti.

Paraiška

Užpildykite užklausos formą