Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Šilalės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas 2023.03.21

2023 m. Kovo 02 d.

2023  m. kovo 21 d. (antradienį) 15:00 val. Šilalės kredito unijos patalpose J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė, šaukiamas Šilalės kredito unijos, (buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė), eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė

Registracija – nuo 14.30 val. sudaryta galimybė balsuoti iš anksto raštu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Eligija Gerčytė, 8 (449)74094, 8 650 56888 [email protected]

                                                                                                                                                                      Valdyba