Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Akademinės kredito unijos pranešimas nariams

2021 m. Vasario 23 d.

2021 m. kovo 19 d. 12:00 val. šaukiamas KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) eilinis  visuotinis narių susirinkimas. Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad KB Akademinės kredito unijos  eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais iš anksto.

Biuletenius nariai gali gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai to paprašiusiems nariams bus išduoti (ar išsiųsti) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Numatoma susirinkimo  darbotvarkė:

  1. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.
  2. 2020 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  priėmimas.
  5. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos   nustatymas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas (būtina iš anksto užsiregistruoti). Balsavimas vyks  raštu pagal AKU valdybos patvirtintą visuotinio narių susirinkimo organizavimo bendraisiais balsavimo biuleteniais nuotoliniu būdu  tvarką (su šia tvarka galite susipažinti atvykę į Uniją, taip pat interneto svetainėje www.aku.lt.   

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Gitana Jasėnienė, (8 685) 15935, [email protected].

Neįvykus šiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2021 m. kovo 29 d. 12:00 val. (gyvai susirinkimas taip pat nebus organizuojamas). Darbotvarkė numatoma tokia pati.

               

                                                                                                                                                                             Valdyba