Informuojame, kad 2018  m. kovo 15 d. 15 val. Šilalės kredito unijos patalpose (J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė) šaukiamas Šilalės kredito unijos, buveinės adresas (Maironio g. 19-21, Šilalė), eilinis visuotinis narių susirinkimas. , numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos stebėtojų tarybos atšaukimas.
 8. Kredito unijos valdybos atšaukimas.
 9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas (naujos sudėties).
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
 12. Kredito unijos įstatų keitimas.
 13. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.
 14. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.
 15. Kredito unijos nekilnojamo turto ( patalpų, adresu Maironio g. 19-21, Šilalė) pardavimas.
 16. Įgaliojimų suteikimas valdybai ir administracijos vadovui atstovauti kredito uniją nekilnojamo turto pardavimo sandoryje ir jį pasirašyti.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė. Registracija – nuo 14.30 val. sudaryta galimybė balsuoti iš anksto raštu.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Edita Tarozienė, 8 (449)74094, 8 650 56888 silale@kreda.lt