Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 15 d. įsigalioja  Kredito unijos “Kupiškėnų taupa“  nauji mokėjimo paslaugų įkainiai

Įkainiai, taikomi už atskiras mokėjimo paslaugas
Pavadinimas Įkainis

(eurais)

Įsigaliojimo data

(nurodoma, jeigu keičiami įkainiai)

KREDITO PERVEDIMAI EURAIS
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) 1,00
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) 1,10 2018-05-15
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,30 2018-05-15
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,  (skyriuje) 1,10 2018-05-15
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, neskubus 3,00
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas,  (internetu) 0,30 2018-05-15
Mokestis už gautą inkasinį pavedimą 0,60
Kredito pavedimo atšaukimas (jei pavedimas nėra įvykdytas) nemokamai
TARPTAUTINIAI KREDITO PERVEDIMAI UŽSIENIO VALIUTA
Skyriuje
Internetu
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais 0,30 2018-05-15
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais 0,30 2018-05-15
Lėšos, gautos užsienio valiuta pagal tarptautinį pervedimą 0,30 2018-05-15
SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas Nemokamai
Sąskaitos tvarkymas 0,45 eur/mėn 2018-05-15
Sąskaitos uždarymas nemokamai
VALIUTOS KEITIMAS
Grynaisiais pinigais (skyriuje) 1,00 2018-05-15
Internetu neteikiama
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS
Grynųjų pinigų išmokėjimas
Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje 0,65%, min. 1 EUR 2018-05-15
Sodros išmokos nemokamai
Debeto kortele savo kredito įstaigos bankomatuose
Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose iki 300 Eur – 1 EUR nuo operacijos, virš 300 EUR-1,5 proc. nuo sumos, min. 1 EUR
Debeto kortele kitų užsienyje veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2% nuo sumos, min. 3 EUR
Kredito kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2% nuo sumos, min. 3 EUR
Kredito kortele kitų užsienyje veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2% nuo sumos, min. 5 EUR
Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą 1,5 % nuo sumos, min. 1 eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą banknotais arba monetomis iki 10 EUR (skyriuje) nemokamas
Į savo sąskaitą monetomis virš 10 EUR(skyriuje) 5 proc., min 1 Eur 2018-05-15
Į savo sąskaitą (bankomatuose) neteikiama
Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlas) 0,60
Į kito asmens sąskaitą 0,05%, min.-0.90 eur
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais 0.30 2018-05-15
Internetu 0.30 2018-05-15
TIESIOGINIS DEBETAS
Tiesioginis debetas neteikiama
DEBETO KORTELĖ
Išdavimas\atnaujinimas 1,00
Kortelės pakeitimas (dublikato užsakymas) 4,00
Aptarnavimas 0,40 eur/mėn.
Blokavimas nemokamai
Informacija apie likutį („First data Lietuva arba bankomatuose) 0,20
KREDITO KORTELĖ
Išdavimas\atnaujinimas 5,00
Kortelės pakeitimas (dublikato užsakymas) 6,00
Aptarnavimas 0,50 eur/mėn.
Blokavimas nemokamai
Informacija apie likutį („First data Lietuva arba bankomatuose) 0,20
SĄSKAITOS IŠRAŠAS
Už praėjusį mėnesį nemokamai
Už mėnesį 0,30
Už metus 3,60
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KREDITO UNIJAS
Stojamoji įmoka
Pajinis įnašas 30
Veiklos teritorija Biržų r, Rokiškio r. , Anykščių r., Panevėžio r., Kupiškio r.

Daugiau informacijos:

Adresu: Vytauto g.9-2, Kupiškis

Telefonais: 8 459 54845, 8 615 18 061

el.paštu: kupiskenai@kreda.lt