Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 15 d. įsigalioja  Biržų kredito unijos  nauji mokėjimo paslaugų įkainiai

PASLAUGOS FIZINIAMS ASMENIMS

PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI Įsigaliojimo data
VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJOS NARIAMS, EUR
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje)
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 1,10 Eur 2018-05-16
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,30 Eur 2018-05-16
Į kitą kredito uniją, kuri yra JCKU narė (kredito unijoje) 1,10 Eur 2018-05-16
Į kitą kredito uniją, kuri yra JCKU narė (internetu) 0,30 Eur 2018-05-16
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) 1,10 Eur 2018-05-16
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) 0,30 Eur 2018-05-16
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje)
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) 15,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje) 15,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje) 30,00 Eur
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais
Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra CKU narės, eurais 0,30-Eur 2018-05-16
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais 0,30-Eur 2018-05-16
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių 0,30-Eur 2018-05-16
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių 0,30-Eur 2018-05-16
SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas
Sąskaitos tvarkymas 0,45 Eur 2018-05-16
Sąskaitos uždarymas
Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) 0,30 Eur už lapą
Pažymos notarams 10,00 Eur
VALIUTOS KEITIMAS
Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje 1,00 Eur 2018-05-16
Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje (Naujiena!) 1,00 Eur 2018-05-16
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS
Grynųjų pinigų išmokėjimas 
Iš sąskaitos kredito unijoje 1 % min. 1,00Eur 2018-05-16
Debeto kortele kredito unijoje 1 % min. 1,00Eur 2018-05-16
Kredito kortele kredito unijoje 2% min. 3,00 Eur. 2018-05-16
Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose Iki 300 Eur./mėn. nemokamai, virš 2%, min. 1,00 Eur. 2018-05-16
Kredito kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2% min. 3,00 Eur. 2018-05-16
Debeto kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose  2%, min. 3,00 Eur. 2018-05-16
Kredito kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2% min. 3,00 Eur. 2018-05-16
Debeto kortele Perlo terminaluose Iki 300 Eur./mėn. nemokamai, virš 2%, min. 1,00 Eur. 2018-05-16
Kredito kortele Perlo terminaluose 2% min. 3,00 Eur. 2018-05-16
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą (kredito unijoje)
Į kito asmens sąskaitą 1,10 Eur 2018-05-16
Į debeto kortelę Perlo terminaluose 0.75 Eur
Į kredito kortelę Perlo terminaluose 0.75 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais unijos nariams 0.30 Eur 2018-05-16
Internetu 0.30 Eur 2018-05-16
Grynaisiais pinigais ne unijos nariams (Naujiena!) 1,10 Eur 2018-05-16
DEBETO KORTELĖ
Išdavimas 1 Eur 2018-05-16
Aptarnavimas (mėnesiui)       0,40 Eur 2018-05-16
Atnaujinimas 4 Eur 2018-05-16
Blokavimas
Informacija apie likutį (kredito unijoje)
Informacija apie likutį (“First Data Lietuva” arba bankomate) 0,20 Eur 2018-05-16
KREDITO KORTELĖ
Išdavimas 5 Eur 2018-05-16
Kredito limito suteikimas Pagal paskolų suteikimo įkainius
Aptarnavimas (mėnesiui) 0,50 Eur 2018-05-16
Atnaujinimas 5 Eur 2018-05-16
Blokavimas
Informacija apie likutį (kredito unijoje)
Informacija apie likutį (“First Data Lietuva” arba bankomate) 0,20 Eur 2018-05-16

PASLAUGOS JURIDINIAMS ASMENIMS

PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJŲ NARIAMS, EUR
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje)
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 1,10 Eur 2018-05-16
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,30 Eur 2018-05-16
Į kitą kredito uniją, kuri yra JCKU narė (kredito unijoje) 1,10 Eur 2018-05-16
Į kitą kredito uniją, kuri yra JCKU narė (internetu) 0,30 Eur 2018-05-16
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) 1,10 Eur 2018-05-16
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) 0,30 Eur 2018-05-16
VIETINIAI PAVEDIMAI, NE UNIJOS NARIAMS, EUR (NAUJIENA)
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje)
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje)
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje)
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje)
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas)
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais
Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais 0,30 Eur 2018-05-16
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra CKU narės, eurais 0,30 Eur 2018-05-16
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais 0,30 Eur 2018-05-16
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių 0,30 Eur 2018-05-16
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių 2,00 Eur 2018-05-16
SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas
Sąskaitos tvarkymas 0,45 Eur 2018-05-16
Sąskaitos uždarymas
Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) 0,30 Eur už lapą
VALIUTOS KEITIMAS
Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje 1,00 Eur 2018-05-16
Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje (Naujiena!) 1,00 Eur 2018-05-16
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS, EUR
Grynųjų pinigų išmokėjimas 
Iš sąskaitos kredito unijoje 1 % min. 1,00Eur 2018-05-16
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą (kredito unijoje)*
Į kito asmens sąskaitą* 1,10 Eur 2018-05-16
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais unijos nariams 0,30 Eur 2018-05-16
Internetu 0,30 Eur 2018-05-16
Grynaisiais pinigais ne unijos nariams (Naujiena!) 1,10 Eur 2018-05-16

KITA

PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
KITI MOKESČIAI
Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) 10,00 Eur
Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) 12,00 Eur
Atskiro dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 3,00 Eur.
atskiro dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 12,00 Eur.
kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 35,00 Eur
PAPILDOMA INFORMACIJA
Stojamoji įmoka
Pajinis įnašas 30
Veiklos teritorija Biržų r. sav., Pasvalio r. sav; Panevėžio r. sav.; Kupiškio r.sav; Rokiškio r.sav.

PASLAUGŲ KREPŠELIS ŪKININKAMS 3,50 EUR /MĖN

Paslaugos įeinančios į krepšelį:

 • Nemokamas sąskaitos atidarymas;
 • Bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilusis parašas;
 • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 • 10 pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse;
 • Grynųjų pinigų išmokėjimas – nemokamai 300 eurų per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose;
 • Sąskaitos aptarnavimo mokestis;
 • Pavedimų įskaitymo mokestis.

 Klientui kredito unijos aptarnavimo vietoje viršijus per mėnesį išgryninamą 300 eurų sumą, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius. Klientui per mėnesį viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius.

PASLAUGŲ KREPŠELIS SENJORAMS 1,00 EUR /MĖN
Paslaugos įeinančios į krepšelį: 

 • Nemokamas sąskaitos atidarymas;
 • Bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilusis parašas;
 • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 • 10 pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse;
 • Grynųjų pinigų išmokėjimas – nemokamai 300 eurų (arba visa pensija jeigu yra daugiau) per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose;
 • Sąskaitos aptarnavimo mokestis;
 • Pavedimų įskaitymo mokestis; 

Klientui kredito unijos aptarnavimo vietoje viršijus per mėnesį išgryninamą 300 eurų sumą, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius. Klientui per mėnesį viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius.

PASLAUGŲ KREPŠELIS FIZINIAMS ASMENIMS 1,50 EUR /MĖN
Socialiai remtiniems asmenims taikomas lengvatinis paslaugų krepšelis 0,75 EUR/MĖN
Taikomas pagrindinei sąskaitai nuo 2017 02 01
Paslaugos įeinančios į krepšelį:

 • Nemokamas sąskaitos atidarymas;
 • bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilusis parašas;
 • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 • Neribotas gautų mokėjimų eurais įsakaitymas;
 • Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 • 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse;
 • Grynųjų pinigų išmokėjimas – nemokamai 550 eurų per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose ir nemokamai 300 eurų per mėnesį bet kuriame bankomate Lietuvoje;
 • Sąskaitos aptarnavimo mokestis;
 • Pavedimų įskaitymo mokestis;

 Klientui kredito unijos aptarnavimo vietoje viršijus per mėnesį išgryninamą 550 eurų sumą, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius. Klientui bankomate viršijus per mėnesį išgryninamą 300 eurų sumą, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius. Klientui per mėnesį viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikyti galiojančius unijos standartinius patvirtintus įkainius.