Jungtinės centrinės kredito unijos Valdyba šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimo data ir vieta: 2018-04-03 d. 11.00 val. J. Jasinskio g. 12, Vilnius. Susirinkimui neįvykus, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. balandžio 10 d. 11.00 val. J. Jasinskio g. 12, Vilnius.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl sutarties dėl mokėjimo kortelių pasirašymo.
  2. Dėl mokėjimo kortelių išleidimo kaštų ir jų paskirstymo KU principo (kaštus skirstyti pagal esamą galiojančių mokėjimo kortelių skaičių) bei būsimų mokėjimo kortelių įkainių.

Nedalyvausiantys neeiliniame visuotiniame narių susirinkime Jungtinės centrinės kredito unijos nariai galės balsuoti užpildydami ir pasirašydami bendrąjį balsavimo biuletenį (bus atsiųstas 2018-03-30 d.).

Užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį iki neeilinio visuotinio narių susirinkimo pradžios prašome atsiūsti el. paštu : gintaras.agintas@kreda.lt