Jungtinės centrinės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai

2018 m. kovo 29 d., Vilnius

2018 m. kovo 29 d. įvyko Jungtinės centrinės kredito unijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Patvirtinti stebėtojų tarybos 2017 m. ataskaitą.
 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Patvirtinti vidaus audito tarnybos 2017 m. ataskaitą.
 1. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Patvirtinti valdybos parengtą Jungtinės centrinės kredito unijos veiklos ataskaitą už 2017 m.
 2. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  Nutarta: Patvirtinti Jungtinės centrinės kredito unijos 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas). Nepaskirstytą nuostolį 298 422,92 eurų 2017 m. ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkelti į kitus finansinius metus (2018 m.).

Administracijos vadovas Paulius Tarbūnas