Informuojame, jog Jungtinės centrinės kredito unijos Valdyba šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimo data ir vieta: 2018-05-03 d. 10.00 val. J. Jasinskio g. 12, Vilnius. Susirinkimui neįvykus, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018-05-10 d. 10.00 val. J. Jasinskio g. 12, Vilnius.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Jungtinės centrinės kredito unijos kapitalo didinimo.

Nedalyvausiantys neeiliniame visuotiniame narių susirinkime Jungtinės centrinės kredito unijos nariai galės balsuoti užpildydami ir pasirašydami bendrąjį balsavimo biuletenį (bus atsiųstas iki 2018-05-02 d.).

Užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį iki neeilinio visuotinio narių susirinkimo pradžios 2018-05-03 d. 10.00 val. prašome atsiųsti el. paštu : gintaras.agintas@kreda.lt