2018 m. kovo 29 d. 10:00 val. šaukiamas Jungtinės centrinės kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 304739874; buveinės adresas: J. Jasinskio g. 12, Vilnius, Centrinės kredito unijos licencija Nr. 84, išduota 2017-12-21 Europos Centrinio Banko) eilinis Visuotinis narių susirinkimas (toliau – VNS), kuris vyks Jungtinės centrinės kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 12, Vilnius.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2018 m. balandžio mėn. 5 d. 10:00 val. Jungtinės centrinės kredito unijos patalpose adresu J. Jasinskio 12, Vilnius. Pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos, pajininkų įgalioto atstovo rinkimai.
  2. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Jungtinės centrinės kredito unijos nariai gali susipažinti likus 10 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos Jungtinės centrinės kredito unijos  patalpose adresu J. Jasinskio 12, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 17:00 val. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu užpildydamas išankstinio balsavimo biuletenį.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Jungtinės centrinės kredito unijos administracijos vadovas Paulius Tarbūnas, el. paštas paulius.tarbunas@kreda.lt , tel. +370 620 33199.