Informuojame, jog 2018  m. kovo  13 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Taikos pr.21B Kaune, šaukiamas Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos (įmonės kodas 302448934), buveinės adresas Taikos pr. 21B Kaunas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas.
  8. Stojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos tvirtinimas.

Neįvykus visuotiniam susirinkimui, pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 23 d. 17 val. Jonavos g.45, Kaune.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Taikos pr.21B. Telefonas pasiteiravimui: +370 37  330779