Informuojame, jog Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos visuotinio narių susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

2018  m. kovo  23 d. vykusiame Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos (įmonės kodas 302448934), buveinės adresas Taikos pr. 21B, Kaunas, pakartotiniame eiliniame eilinis visuotinis narių susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Pritarta.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Pritarta.
  3. Valdybos ataskaita. Pritarta.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Pritarta.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Pritarta.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Pritarta.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas. Pritarta.
  8. Stojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos tvirtinimas. Pritarta.

Su priimtais sprendimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Taikos pr.21B, Kaune.

Tel. pasiteiravimui: +370 37 330779                          Administracijos vadovas Audrius Virbalas

Click here to add your own text