Informuojame, kad 2018 m. kovo mėn. 21 d. 11 val.  šaukiamas visuotinis Biržų kredito unijos narių susirinkimas, kuris įvyks Biržų kredito unijoje J. Janonio g. 2-2, Biržai. numatoma darbotvarkė :

  1. Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.
  3. Vidaus audito vadovės ataskaita ir jos įvertinimas.
  4. Stebėtojų tarybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Įstatų keitimas.
  9. Stebėtojų tarybos atšaukimas.
  10. Dėl stojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Registracija vyks nuo 10 val. 30 min. Neįvykus visuotiniam susirinkimui numatytu laiku, bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas kovo 27 d. 11 val. Biržų tvirtovės arsenalo salėje II a. Radvilos g. 3, Biržai.