Informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d. 17:00 val. Aukštaitijos kredito unijos patalpose, esančiose Nemuno g. 73, Panevėžys, šaukiamas Aukštaitijos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaitos tvirtinimas;
  2. Revizoriaus ataskaitos tvirtinimas;
  3. Valdybos ataskaitos tvirtinimas;
  4. Paskolų komiteto ataskaitos tvirtinimas;
  5.  Metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  6. Pelno paskirstymas;
  7.  2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  8. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  9. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Aukštaitijos kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, nuo 2018 m. kovo 12 d. Aukštaitijos kredito unijoje, Nemuno g. 73, Panevėžys

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimamai sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, bus šaukiamas 2018 m. kovo 28 d. 17:00 val. Nemuno g. 73, Panevėžys.

Telefonas pasiteiravimui (8 45) 429188.