2018 m. kovo 27 d. įvykusio Biržų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai:

 1. Valdybos ataskaita ir jos  įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Vidaus audito vadovės ataskaita ir jos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Stebėtojų tarybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Metinės finansinės ataskaitomybės ataskaitos pristatymas. Metinės finansinės ataskaitomybės ataskaitos tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5.1. Nuspręsta: 2017 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  5.2. Nuspręsta: visą  2017 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.
 1. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti  2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  Nuspręsta: Suteikti įgaliojimus valdybai
 2. Įstatų keitimas.
  Nuspręsta: Pakeisti unijos įstatus pagal projektą
 3. Stebėtojų tarybos atšaukimas.
  Nuspręsta: Atšaukti stebėtojų tarybą.
 1. Dėl įstojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos
  Nuspręsta: pritarti kredito unijos įstojimui į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Tel. pasiteiravimui: 8450-36268, el.paštas:  birzai@kreda.lt

Biržų kredito unijos  valdyba